Lepení klihem

bylo již od nepaměti používáno ke všem spojům nábytku. Klihy vznikaly z kostí a kůží zvířat. Používány byly ke klížení dřeva, papíru, ale i látek. Při renovaci nábytku jsou používány tyto klihy dle původních postupů a to pro dýhování jako např. lepení intarzií, pro napouštění řídkého dřeva, jako podkladovou vrstvu pod barvy, nebo jako plnivo s plavenou křídou pro přípravu tmelů.
Důležité pro práci s klihem je jeho nanáší za tepla, kdy klih musí být na lepený spoj nanesen a spoj svěrkami zajištěn dříve, než klih stačí vychladnout, aby schopnost lepení neztratil.
Přestože tyto klihy nejsou svými lepivými vlastnostmi a trvanlivostí tak kvalitní jako dnešní moderní lepidla, jsou požívány právě pro zachování původního stavu a hodnoty samotné starožitnosti. V neposlední řadě je důležitou vlastností možnost lepený spoj rozebrat napařením a znovu sklížit, což je nejšetrnější způsob pro další renovování.

na úvodní stranu
+420 608 133 999
navštivte mne
dilna@renovacestarozitnehonabytku.cz
Nahoru