Reference

     „O aktivitách truhláře pana Ivana Krišpína jsme se dozvěděli při osobním kontaktu v rámci jeho soukromé návštěvy naší instituce, kdy se zajímal o historický malovaný lidový nábytek. Vlastníme totiž třetí největší kolekci po Národním muzeu v Praze a specializovaném muzeu na tvrzi v Žumberku. Z oboustranného zájmu o tuto problematiku vzešla budoucí plodná spolupráce. Stalo se tak již ke konci 90. let 20. století.

     Pan Krišpín nám v průběhu let zrestauroval několik desítek exponátů, které vždy doplní o průběžnou fotodokumentaci; především malovaný lidový nábytek, dále měšťanský nábytek různých slohů, vyřezávané rámy k obrazům a drobnější věci typu malých dekorativních truhliček.

    Nejlepší vizitkou práce pana Krišpína je skutečnost, že návštěvníci, kteří navštíví muzeum a obdivují jeho zrestaurované exponáty, nechtějí věřit, že se nejedná o zcela původní historickou výmalbu, ale že prošly rukama restaurátora. Zmíněné sbírkové předměty jsou opraveny s velkou profesionální úrovní, citem pro materiál a je znát, že se dokáže vcítit do rozdílných „rukopisů“ původních tvůrců.

    S průběhem prací a jejich výsledkem jsme až na dodací lhůty (zcela pochopitelné a omluvitelné maximální pracovní vytížeností) velice spokojeni, především co se týká profesionálního přístupu, umu řešit i nejsložitější odborné záležitosti s využitím řemeslných zkušeností získaných od generací starých truhlářských mistrů.

     Dnes a denně se setkáváme v muzeu se zpětnou vazbou na práci Ivana Krišpína, především ze strany chalupářů a majitelů starého poškozeného nábytku, kteří se na nás obracejí s prosbou o získání kontaktu. Nejlepší reklamou je totiž dobře odvedená a kvalitní práce. V naší instituci se s ní návštěvníci mohou, díky spolupráci s panem Krišpínem, setkat „na každém rohu“ a na vlastní oči osobně spatřit, což je nenahraditelné.

    Práci pana Ivana Krišpína můžeme jednoznačně vřele doporučit, i když si uvědomujeme, že je to pro nás dvojsečná záležitost. Díky tomu by totiž také nemuselo dojít na restaurování našich dalších muzejních předmětů, a to bychom díky výborným zkušenostem s panem Krišpínem velmi neradi. : )

    Lidé jako pan Krišpín, kteří svojí prací dokáží zachraňovat kulturně – historické hodnoty pro další generace, by měli žít nejméně dvě stě až tři sta let. Věříme, že si postupně v budoucnu vychová důstojného nástupce, který i nadále bude dělat čest dobré značce – firmě Truhlářství Krišpín.

    Do dalších let přejí pracovníci muzea mnoho pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví, které při této náročné činnosti je hlavní podmínkou.“

Jan Drahoňovský, Mgr.
ředitel Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou

   

    „S Ivanem Krišpínem se znám již více jak 20 let.
Za dobu naší spolupráce pro mne opravil již více jak 50 kusů především fládrovaného a malovaného lidového nábytku.
Jeho práce je vždy prvotřídní.
Dodací termíny jsou sice, vzhledem k jeho vytíženosti, dlouhé, ale i přesto se na něj v případě potřeby obracím, protože se mohu vždy spolehnout na skvělý výsledek.
Ze stejného důvodu ho i opakovaně doporučuji dále.“

Stodola Václav
majitel STODOLA ANTIQUES – Starožitný nábytek

 

 
 

na úvodní stranu
+420 608 133 999
navštivte mne
dilna@renovacestarozitnehonabytku.cz
Nahoru